شکست مقدمه پیروزی است
خانه / دانش آموزان / پایه هفتم

پایه هفتم

شکست مقدمه پیروزی است