شکست مقدمه پیروزی است
خانه / بایگانی برچسب: الیاف شیشه

بایگانی برچسب: الیاف شیشه

بررسی تاثیر الیاف و مواد پوزولانی بر روی خواص مکانیکی بتن مسلح شده با الياف شیشه

خرابی و انهدام بتن به شدت به تشکیل ترک¬ها و ریز ترک¬ها بستگی دارد. با افزایش بار¬گذاری, ریز ترک¬ها به هم متصل شده و ترک¬ها را تشکیل می¬دهند. به ‌منظور رفع این مشکل و همچنین ایجاد شرایط همگن، در چند دهه اخیر از یک¬سری رشته‌های نازک که در تمام حجم بتن گسترده شده است، استفاده می¬گردد؛ که به آن¬ها الیاف گفته می¬شود. از جمله¬ی پر کاربرد¬ترین الیاف مورد استفاده در بتن, الیاف شیشه می¬باشد. بتن مسلح به الیاف شیشه، ماده¬ای کامپوزیت شامل یک ملات از سیمان هیدرولیکی و سنگدانه¬ی ریز است که با الیاف شیشه تقویت می¬شود. استفاده از الیاف شیشه در بتن باعث بهبود ویژگی¬های بتن می¬شود که از جمله می¬توان به افزایش مقاومت کششی, افزایش مقاومت خمشی, بهبود مقاومت ضربه, افزایش میزان جذب انرژی, بهبود رفتار بتن در ناحیه¬ی غیرخطی و شکل پذیری بالا اشاره کرد. از آنجا که خواص بتن مسلح به الیاف شیشه در ارتباط مستقیم با شرایط الیاف شیشه¬ی استفاده شده در سطح بتن می¬باشد, موضوعات مرتبط با عملکرد الیاف شیشه در طول زمان, همواره مورد توجه محققین بوده است. عواملی همچون محیط قلیایی بتن و محصولات تولید شده ناشی از فرآیند هیدراسیون سیمان, در طول زمان با تخریب الیاف شیشه, باعث ایجاد تغییر در خواص مکانیکی بتن مسلح به الیاف شیشه می¬شوند. در این تحقیق به منظور کاهش ﺗﺄثیرات ناشی از محیط قلیایی بتن, از الیاف شیشه¬ی مقاوم در محیط قلیایی و برای جلوگیری از ﺗﺄثیر مخرب فرآیند هیدراسیون سیمان, از مواد پوزولانی با درصد¬های مختلف استفاده شده است. به منظور بررسی مقاومت فشاری, مقاومت خمشی و شاخص¬های طاقت در بتن تولید شده به دو روش پیش مخلوط و اسپری, 15 طرح اختلاط حاوی درصد¬های مختلف الیاف شیشه و مواد پوزولانی (میکروسیلیس, متاکائولین و نانوسیلیس) در روش پیش مخلوط و 14 طرح اختلاط در روش اسپری, مورد آزمایش قرار گرفته است. از نتایج بدست آمده چنین می¬توان برداشت کرد که مقاومت فشاری در بتن مسلح به الیاف شیشه, تا حد زیادی به کیفیت ملات بستگی دارد. بر این اساس ملاحظه می¬شود که اضافه نمودن الیاف شیشه باعث کاهش مقاومت فشاری بتن می¬شود. با توجه به این نتایج, کاهش مقاوت فشاری نمونه¬های تقویت شده با الیاف شیشه در حضور مواد پوزولانی به حداقل می¬رسد. در این شرایط مقاومت فشاری در برخی از نمونه¬های مسلح به الیاف شیشه و حاوی مواد پوزولانی, نسبت به نمونه¬های شاهد افزایش یافته است. با توجه به نتایج بدست آمده, مسلح کردن بتن به الیاف شیشه, باعث افزایش قابل توجه مدول گسیختگی می¬شود. مدول گسیختگی با افزایش میزان الیاف شیشه, ابتدا روندی صعودی و سپس روندی نزولی طی می¬کند. استفاده از مواد پوزولانی در نمونه¬های تقویت شده با الیاف شیشه, باعث بهبود مدول گسیختگی می¬شود. همچنین کاهش مدول گسیختگی در طول زمان و با حضور مواد پوزولانی به حداقل می¬رسد. در این تحقیق به منظور بررسی طاقت نمونه¬های مسلح به الیاف شیشه از سطح زیر نمودار بار- تغییر مکان استفاده شده است. به طور کلی استفاده از الیاف شیشه در بتن, باعث افزایش طاقت بتن می¬شود. با توجه به نتایج بدست آمده ملاحظه می¬شود که با افزایش الیاف شیشه, هر سه شاخص طاقت افزایش می¬یابد؛ هر چند در شاخص I5 این افزایش ناچیز می¬باشد. در واقع این امر نشان دهنده¬ی این است که در جابجایی بزرگتر, جذب انرژی بیشتر توسط الیاف شیشه صورت می¬گیرد. در بین نمونه¬های مسلح به الیاف شیشه, بیشترین مقادیر مشخصه¬ی خصوصیات مکانیکی, مربوط به طرح¬های حاوی 10% و 15% متاکائولین می¬باشد. استفاده از نانوسیلیس در طرح¬های اختلاط, باعث کاهش شدید مقاومت فشاری, مقاومت خمشی و طاقت در بتن مسلح به الیاف شیشه می¬شود.

توضیحات بیشتر »
شکست مقدمه پیروزی است