شکست مقدمه پیروزی است
خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال ۱۳۹۱

thesis dr yazdani edited

توضیحات بیشتر »
شکست مقدمه پیروزی است