شکست مقدمه پیروزی است
خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

ارتباط میان ارزش شرکت با متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از شاخص Q توبین

پروپوزال ارتباط میان ارزش شرکت با متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از شاخص Q توبین

توضیحات بیشتر »
شکست مقدمه پیروزی است