شکست مقدمه پیروزی است
خانه / دانش آموزان / پایه هشتم

پایه هشتم

شکست مقدمه پیروزی است