شکست مقدمه پیروزی است
خانه / دانش آموزان / پایه دوم

پایه دوم

شکست مقدمه پیروزی است