شکست مقدمه پیروزی است
خانه / دانشجویان / کارشناسی ارشد (صفحه 2)

کارشناسی ارشد

پایان نامه راهكارهاي پيشگيري ازاعتياد دربين دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر جاجرم

پایان نامه راهكارهاي پيشگيري ازاعتياد دربين دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر جاجرم تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فرمت: ورد

توضیحات بیشتر »

بررسی تاثیر الیاف و مواد پوزولانی بر روی خواص مکانیکی بتن مسلح شده با الياف شیشه

خرابی و انهدام بتن به شدت به تشکیل ترک¬ها و ریز ترک¬ها بستگی دارد. با افزایش بار¬گذاری, ریز ترک¬ها به هم متصل شده و ترک¬ها را تشکیل می¬دهند. به ‌منظور رفع این مشکل و همچنین ایجاد شرایط همگن، در چند دهه اخیر از یک¬سری رشته‌های نازک که در تمام حجم بتن گسترده شده است، استفاده می¬گردد؛ که به آن¬ها الیاف گفته می¬شود. از جمله¬ی پر کاربرد¬ترین الیاف مورد استفاده در بتن, الیاف شیشه می¬باشد. بتن مسلح به الیاف شیشه، ماده¬ای کامپوزیت شامل یک ملات از سیمان هیدرولیکی و سنگدانه¬ی ریز است که با الیاف شیشه تقویت می¬شود. استفاده از الیاف شیشه در بتن باعث بهبود ویژگی¬های بتن می¬شود که از جمله می¬توان به افزایش مقاومت کششی, افزایش مقاومت خمشی, بهبود مقاومت ضربه, افزایش میزان جذب انرژی, بهبود رفتار بتن در ناحیه¬ی غیرخطی و شکل پذیری بالا اشاره کرد. از آنجا که خواص بتن مسلح به الیاف شیشه در ارتباط مستقیم با شرایط الیاف شیشه¬ی استفاده شده در سطح بتن می¬باشد, موضوعات مرتبط با عملکرد الیاف شیشه در طول زمان, همواره مورد توجه محققین بوده است. عواملی همچون محیط قلیایی بتن و محصولات تولید شده ناشی از فرآیند هیدراسیون سیمان, در طول زمان با تخریب الیاف شیشه, باعث ایجاد تغییر در خواص مکانیکی بتن مسلح به الیاف شیشه می¬شوند. در این تحقیق به منظور کاهش ﺗﺄثیرات ناشی از محیط قلیایی بتن, از الیاف شیشه¬ی مقاوم در محیط قلیایی و برای جلوگیری از ﺗﺄثیر مخرب فرآیند هیدراسیون سیمان, از مواد پوزولانی با درصد¬های مختلف استفاده شده است. به منظور بررسی مقاومت فشاری, مقاومت خمشی و شاخص¬های طاقت در بتن تولید شده به دو روش پیش مخلوط و اسپری, 15 طرح اختلاط حاوی درصد¬های مختلف الیاف شیشه و مواد پوزولانی (میکروسیلیس, متاکائولین و نانوسیلیس) در روش پیش مخلوط و 14 طرح اختلاط در روش اسپری, مورد آزمایش قرار گرفته است. از نتایج بدست آمده چنین می¬توان برداشت کرد که مقاومت فشاری در بتن مسلح به الیاف شیشه, تا حد زیادی به کیفیت ملات بستگی دارد. بر این اساس ملاحظه می¬شود که اضافه نمودن الیاف شیشه باعث کاهش مقاومت فشاری بتن می¬شود. با توجه به این نتایج, کاهش مقاوت فشاری نمونه¬های تقویت شده با الیاف شیشه در حضور مواد پوزولانی به حداقل می¬رسد. در این شرایط مقاومت فشاری در برخی از نمونه¬های مسلح به الیاف شیشه و حاوی مواد پوزولانی, نسبت به نمونه¬های شاهد افزایش یافته است. با توجه به نتایج بدست آمده, مسلح کردن بتن به الیاف شیشه, باعث افزایش قابل توجه مدول گسیختگی می¬شود. مدول گسیختگی با افزایش میزان الیاف شیشه, ابتدا روندی صعودی و سپس روندی نزولی طی می¬کند. استفاده از مواد پوزولانی در نمونه¬های تقویت شده با الیاف شیشه, باعث بهبود مدول گسیختگی می¬شود. همچنین کاهش مدول گسیختگی در طول زمان و با حضور مواد پوزولانی به حداقل می¬رسد. در این تحقیق به منظور بررسی طاقت نمونه¬های مسلح به الیاف شیشه از سطح زیر نمودار بار- تغییر مکان استفاده شده است. به طور کلی استفاده از الیاف شیشه در بتن, باعث افزایش طاقت بتن می¬شود. با توجه به نتایج بدست آمده ملاحظه می¬شود که با افزایش الیاف شیشه, هر سه شاخص طاقت افزایش می¬یابد؛ هر چند در شاخص I5 این افزایش ناچیز می¬باشد. در واقع این امر نشان دهنده¬ی این است که در جابجایی بزرگتر, جذب انرژی بیشتر توسط الیاف شیشه صورت می¬گیرد. در بین نمونه¬های مسلح به الیاف شیشه, بیشترین مقادیر مشخصه¬ی خصوصیات مکانیکی, مربوط به طرح¬های حاوی 10% و 15% متاکائولین می¬باشد. استفاده از نانوسیلیس در طرح¬های اختلاط, باعث کاهش شدید مقاومت فشاری, مقاومت خمشی و طاقت در بتن مسلح به الیاف شیشه می¬شود.

توضیحات بیشتر »
شکست مقدمه پیروزی است